zo 16 jun 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Henk van de Graaf
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen

Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtslied: Psalm 27: 2, 7

Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet:
Genade en vrede zij u van God, onze Vader, 
en van onze Heer Jezus Christus, door de heilige Geest.
Amen

Samenzang: Lied 705: 1(koor), 2 en 3 (allen)

Gebed van toenadering en om ontferming
Loflied: Lied 305: 1( koor), 2 en 3 (allen)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 40: 12-15, 18, 21-31
Samenzang: Lied 304: 1 (koor, heren), 2 en 3 (allen)

Schriftlezing: Romeinen 8: 1-6, 12-17
Acclamatie: Lied 339a
Samenzang: Lied 886 (Koor, dames, Engels), daarna allen Nederlands

Verkondiging:
“U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.”
(Romeinen 8: 15b)             

Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 903: 1 (koor), 3 en 6 (allen)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden, tijdens de gebeden steeds: 
V: ‘Laat ons bidden’, waarna koor: ‘Wij bidden U, verhoor ons’,
besloten met stil gebed en het gezongen Onze Vader (Lied 369b)

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 913: 1, 3, 4

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen, Gemeente: Amen (gezongen)
   

terug