zo 15 dec 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

     
VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 85: 1 en 2

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 281: 1, 2 en 3

Gebed om ontferming
Klein glorialied 450

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Jesaja 35, 1-10
Lied 608

Lezing NT Matteüs 11, 2-11
Acclamatie na de lezingen, lied 339f
Lied 446: 1, 3 en 5

Overdenking
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 1009

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 441: 1, 4 en 5

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Gemeente: Amen (gezongen)
   

terug