Prinsekerkkoor Prinsekerkkoor
Het Prinsekerkkoor is opgericht in 1956.

Elke maandagavond is er van 19.15 uur tot 21.15 uur een koorrepetitie in de Kapel van de Prinsekerk onder leiding van Jolanda Zwoferink.
Regelmatig werkt het koor mee aan de eredienst in de Kapel van de Prinsekerk.

Hebt u zin om mee te zingen dan bent u van harte welkom op de koorrepetitie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Curt van Dijk:
e-mail
tel. 010-4665260.
 
terug