Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 13-2019

Bij de diensten:
Zondag, 24 maart, is de voorganger Ds. Katinka Broos.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
De organist is Marinus Hofman. Kosters zijn Anja Visser en Cobi Voorvelt.

Cycloon Idai
Kerk in Actie: Help de slachtoffers van de cycloon Idai
Miljoenen mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn getroffen door, misschien wel, de grootse natuurramp ooit. De cycloon Idai. Ruim 3 miljoen slachtoffers hebben dringend voedsel, water, onderdak en medicijnen nodig.

De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. 

A.s. zondag, 24 maart, is de schaalcollecte bestemd voor de slachtoffers van de cycloon Idai.
U kunt uw gift ook storten op het IBAN nummer van de diaconale wijkkas: NL74 INGB 0004097811.
Vermeld erbij dat uw gift bestemd is voor de slachtoffers van de cycloon Idai.

Gespreksavond over het leven voor Gods aangezicht:
Woensdag, 27 maart, is er weer een gespreksavond met een boek als kapstok, namelijk het boek ‘het geheim van de biechtvader’, geschreven door Tomas Halik.
Het gesprek zal gaan over schuld, die wij hoe dan ook op ons laden. Met de reformatie hebben wij protestanten ook de biecht afgeschaft. Maar hebben wij daarmee ook niet iets weggegooid dat ons kan helpen met onze schuld in het reine te komen? Praten lucht op. Deze avond verkennen we dit terrein.
Gespreksleider: Ds. Iet Buijser.
27 maart vanaf 20.00 uur in de kapel. De kapel is open vanaf 19.30 uur.

Paraplu 28 maart
Op donderdagochtend 28 maart willen we met een aantal mensen van de Prinsekerk een bezoek brengen aan de Paraplu, een inloophuis voor vrouwen aan de Noordsingel. Als Prinsekerk steunen wij dit inloophuis. Ook is onze diaconaal medewerker Renate van der Velden speciaal hiervoor aangesteld. Vindt u het leuk om eens te zien wat hier wordt gedaan voor deze vrouwen, dan kunt u mee. We verzamelen bij de Prinsekerk en willen rond 10 uur vertrekken. Voor vervoer wordt gezorgd, u krijgt daar gratis een kopje koffie en er zijn geen kosten aan verbonden.
Graag wel van tevoren telefonisch opgeven bij Hans, zodat we weten hoeveel mensen er mee gaan.
Tot ziens, Hans Paauwe, diaconaal werker, 06 4759 1564

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 24 mrt.   Leviticus 3: 12-17
Maandag 25 mrt.   2 Timoteüs 2: 14-26
Dinsdag 26 mrt.   2 Timoteüs 3: 1-9
Woensdag 27 mrt.   2 Timoteüs 3: 10-17
Donderdag 28 mrt.   2 Timoteüs 4: 1-8
Vrijdag 29 mrt.   2 Timoteüs 4: 9-22
Zaterdag 30 mrt.   Leviticus 4: 1-12

Voor u gelezen: ‘Zo spreekt de Heer’   Huub Oosterhuis, Lied 537
1. Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.

2. Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.

3. En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.

4. En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
–  en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

Voor uw agenda:

- Zondag, 31 maart, Eredienst in de kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Iet Buijser.
- Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur.
Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, Projectkoor in de Kapel. Aanvang 19.15 uur.
- Woensdagavond, Gespreksavond over het leven voor Gods aangezicht in de kapel.
Aanvang 20.00 uur.
- Woensdag, Donderdag en Vrijdag: 12.00-14.00 uur Open Kerk.
- Donderdagmorgen, mogelijkheid om de Paraplu te bezoeken.
Aanmelden bij Hans Paauwe, diaconaal werker, zie boven
- Vrijdag, 14.00-17.00 uur Open Kapel.

Alvast voor uw agenda:
- Vrijdagmiddag, 5 april, aanvang 14.30 uur, bespreekt Rochus Zuurmond zijn boek ‘God en de moraal’ in de kapel.

Hartelijke groet, Ank Smit
 

terug