woensdag 11 maart 2020

Alledaagse liturgie

Tijdstip: 
 WEGENS ZIEKTE GEANNULEERD

Voor deze avond, o.l.v. ds. Harold Schorren, wordt een nieuwe datum gezocht.


Tish Warren, priester in de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika, schreef het boekje ‘de liturgie van het alledaagse’. De gewone routines als het eerste kopje koffie van de dag, het bed opmaken, tanden poetsen, beschouwt zij als liturgie: als kleine praktijken en gewoontes die ons vormen en die ons op een verrassende manier bewust kunnen maken van Gods aanwezigheid of ons leven kunnen heiligen.

Ds. Harold Schorren is predikant van het Laurenspastoraat en houdt van de hoogliturgische eredienst. Hoe denkt hij over de benadering van Tish Warren? Is ieder kopje koffie in de ochtend liturgie of is liturgie iets dat zich uitsluitend in een eredienst afspeelt? Wat maakt een handeling of gewoonte tot liturgie?
 

terug