zaterdag 29 oktober 2022

Gemeentemiddag

Locatie: 
 Kapel van de Prinsekerk
Tijdstip: 
 14:00

Wie de afgelopen jaren in de wijkgemeente actief was of de diensten bijwoonde of andere activiteiten bezocht is het opgevallen: er is veel veranderd. We zijn er, om het zomaar te zeggen, niet jonger opgeworden. Daarom leek het de kerkenraad goed om in een concept-beleidsplan te beschrijven waar we nu staan en hoe de toekomst eruit kan zien.

Dit plan is bedoeld om in de gemeente te bespreken en wel op zaterdag 29 oktober vanaf 14.00 uur in de Kapel. We horen graag wat uw visie is als u naar de toekomst van de wijkgemeente kijkt, wat u zou willen, gegeven de mogelijkheden die wij hebben. Waar u belang aan hecht en wat er volgens u niet zo toe doet.

Het concept-beleidsplan, de aanzet tot de discussie in de wijkgemeente, is door leden van de gemeente digitaal op te vragen bij de scriba en bij de predikant: scriba@prinsekerk.nl of predikant@prinsekerk.nl.
Vanaf 9 oktober is er na de dienst in de kapel ook een geprinte versie beschikbaar voor gemeenteleden.

Pas als het plan is vastgesteld, dus na wijzigingen die er naar aanleiding van de gemeentemiddag zullen worden aangebracht, krijgt het plan een bredere verspreiding.

terug