Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 24-2021

Bij de diensten
Zondag, 13 juni,
is de voorganger ds. Bert Kuipers
De dienst in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. 
De organist is Marinus Hofman

Uit de kerkenraad
Kerkdiensten tijdens de lockdown

Vorige maand gaf ik al aan dat de kerkenraad voorzichtig met een versoepeling van de coronamaatregelen is begonnen. Op advies van de PKN heeft de kerkenraad nu het volgende besloten:
Het aantal kerkgangers wordt uitgebreid. Nu was het aantal 15 inclusief de medewerkers. Dat wordt nu exclusief de medewerkers. In de praktijk betekent dit een verhoging van het aantal met vijf.
Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133. 
Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. 

Het andere advies van de PKN is om voorzichtig met gemeentezang te starten, om te beginnen met twee coupletten van het slotlied met de uitdrukkelijke voorwaarde dat er gezongen wordt op praatniveau. Dat betekent zeer ingetogen. Dit advies is uitgebreid besproken in de kerkenraad.
Ik begrijp dat de gemeente snakt om weer eens lekker mee te zingen, maar het risico bestaat dat er dan uit volle borst wordt gezongen en dat mag nu juist niet.

Daarom heeft de kerkenraad besloten om dit aanstaande zondag op proef te doen. Als blijkt dat het zingen te hard wordt zal deze versoepeling weer worden teruggedraaid en dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Daarom vraag ik u allen om hierop te letten. Wij als kerkenraad zullen daar scherp op toezien.
Ook zullen dan de deuren naar de hof worden opengezet voor meer ventilatie. Alle andere maatregelen blijven van kracht. Ik vermeld deze nog eens:

● Bij het binnenkomen in de kapel moet een mondkapje op, tijdens het zitten mag het mondkapje af. Bij het verlaten van de kapel moet het mondkapje weer op.
● Zodra de plaats in de kapel is ingenomen moet u daar blijven zitten. Het is niet toegestaan om te gaan lopen om b.v. een praatje met een ander te houden.
● Van het slotlied mogen twee coupletten door de gemeente worden gezongen inclusief het Amen, op voorwaarde dat het op praatniveau is, dus zeer ingetogen.  

Het klinkt misschien allemaal wat streng, maar we willen voorzichtig zijn met elkaar en als we ons allen aan deze regels houden zijn misschien een volgende keer meer versoepelingen mogelijk.

Henry Visser
voorzitter

Onderstaand bericht is overgenomen van Noorderlicht.
Mogelijk kunnen wij hier ook mee te maken krijgen, wees dus alert. Voor vragen, neem contact op met de kerkenraad.
Vorige (na)zomer hadden we wel eens last van een dame die mensen rondom de kerk op een nare manier aansprak. De afgelopen tijd is dit weer begonnen. Op zondagen richt ze zich dan nogal eens op mensen die naar de kerk gaan of er vandaan komen. Veel mensen ervaren dit aanspreken als vervelend en veroordelend. Hopelijk houdt het snel op - er is ook overleg met de wijkagent hierover (ook andere kerken en andere buurtbewoners hebben hier last van). Heel wat mensen hebben al geprobeerd om op een goede/vriendelijke manier in gesprek met deze dame te gaan, maar helaas is dit nog niemand gelukt. Het advies is daarom ook om vriendelijk gedag te zeggen en door te lopen. En als je zou bidden voor deze mevrouw - heel graag!

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 13 juni   Johannes 4, 1-12
Maandag 14 juni   Johannes 4, 13-26
Dinsdag 15 juni   Johannes 4, 27-42
Woensdag 16 juni   Johannes 4, 43-52
Donderdag 17 juni   Efeziërs 1, 1-6
Vrijdag 18 juni   Efeziërs 1, 7-14
Zaterdag 19 juni   Efeziërs 1, 15-23

Voor u gelezen:   ’Brontaal’   Jon van Duivenbode        
bij Johannes 4, 5-26   Uit: Schriftgedichten

Dorst
kregen heel wat mannen die naar mij keken
maar gaandeweg zagen ze me niet meer staan.
Vijf, zes keer ben ik met iemand meegegaan
maar telkens weer voor de verleiding bezweken.

Dorst
brengt mij hier in de volle middagzon.
Er is nu niemand die mij met de nek aankijkt,
wel een rabbi die woorden als water aanreikt.
Put hij misschien uit de ware Jakobsbron?

Hij doorziet mijn troebele levensverhaal.
‘U lijkt sprekend de Messias’, zeg ik dan,
‘Het onzegbare in glasheldere taal’.

Kom en zie, drink de woorden van deze man:
al heb je op het oog beslissend gefaald,
aan de rand van de put wacht een nieuwe kans.

Hartelijke groet, Ank Smit

   
terug