Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 49-2021

Bij de diensten
Zondag 5 december,
de tweede zondag van de Advent. De eredienst wordt als gebruikelijk gevierd in de Kapel. Aanvang 10.00 uur. De dienst wordt via kerkdienstgemist en via Facebook uitgezonden. 
De voorganger is ds. Katinka Broos

In de dienst van 12 december wordt Lenie van der Vos bevestigd in het ambt van diaken.

Kerkdiensten 
U bent allemaal van harte welkom in de eredienst in onze Kapel. We houden afstand door inmiddels weer twee stoelen vrij te laten tussen u en de ander. Dat geldt niet voor mensen die samen een huishouden vormen. We zorgen er ook voor dat er voldoende wordt geventileerd. En nu de corona-besmettingen weer zo oplopen, vragen we u om als u door de kapel loopt een mondkapje te dragen.  Tenslotte vragen wij u bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer op de lijst van aanwezigen te zetten, zodat we bij een eventuele besmetting alle kerkgangers op de hoogte kunnen stellen. 

Afgelopen zondag is aan de kerkgangers gevraagd ingetogen te zingen. Dat was prachtig! En zolang het virus rondwaart zullen wij het u blijven vragen: even niet uit volle borst, maar ingetogen.

We drinken koffie na de dienst, maar nemen daarbij dezelfde regels in acht als bij de Open Kapel en de koffie-ochtend. Dat betekent dat bij aanvang van de dienst naar uw QR-code gevraagd wordt. We weten het: ook met een QR-code kan het virus binnenkomen en zich verspreiden, dus houden we ook anderhalve meter afstand. Zo zorgen we voor elkaar. 

Corona-maatregelen bij activiteiten buiten de kerkdiensten om
Wanneer u door de week deelneemt aan één van onze activiteiten, dan vragen wij u om uw QR-code. U weet wel: dat blok met blokjes op uw telefoon of op papier dat laat zien dat u volledig gevaccineerd bent of een negatieve test heeft gedaan in een ‘echte’ teststraat. Bent u niet in het bezit van een QR-code, maar heeft u wel een vaccinatie-bewijs? Neem dat dan mee. En op maandagochtend en vrijdagmiddag kunnen wij u ook helpen om een papieren QR-code aan te vragen. Daarnaast vragen wij u dringend om afstand te bewaren.

Woensdagavond 8 december vervalt
Deze avond zouden we kijken naar één of meer schilderijen over de arbeiders in de wijngaard en onder leiding van ds. Katinka Broos praten over wat we zien (en wat niet). Dit kan niet doorgaan. Alle avondactiviteiten zijn afgelast tot 17 december.
We kijken naar andere mogelijkheden: of we deze avond ook later dit seizoen kunnen houden of dat we hiervoor een andere vorm kunnen vinden.

Henry Visser

De repetities van de cantorij gaan niet door
De cantorij heeft besloten in ieder geval tot 17 december niet te repeteren.

Leesrooster voor de komende week 
maandag 6 december   Maleachi 3:13-18
dinsdag 7 december   Maleachi 3:19-24
woensdag 8 december   Psalm 28
donderdag 9 december   Sefanja 3:1-13
vrijdag 10 december   Sefanja 3:14-20
zaterdag 11 december   Psalm 72

Voor u gelezen, de introïtusantifoon voor de tweede zondag van de Advent 
Uw God ziet uit naar het uur
dat HIJ u in de armen sluit

tekst naar Jesaja 30, 18-19 “Populus Sion’
componist Jaco van Leeuwen, bij Psalm 80


Voor uw agenda:
- Zondag 12 december,
Eredienst in de kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. Iet Buijser
- Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur, in de kapel. 
- Vrijdagmiddag, Open Kapel, 14.00-16.00 uur in de kapel.

Hartelijke groet,
ds. Iet Buijser
 
 
terug