Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
WEEKBRIEF 48-2023 van de wijkgemeente De Prinsekerk

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 26 november, om 10.00 uur vieren wij de eredienst in de Kapel. De voorganger is ds. Iet Buijser. De cantorij, onder leiding van Jolanda Zwoferink zal zingen.
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst noemen we de namen van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn en steken kaarsen aan. Daarna wordt eenieder die een gestorvene wil gedenken uitgenodigd zelf in stilte een kaars aan te steken.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie.

De erediensten worden uitgezonden via facebook en via kerkdienstgemist.

DOOR DE WEEK
maandag 27 november
van 13.30 tot 15.30 uur: de cantorij repeteert in de Kapel o.l.v. Jolanda Zwoferink.

de kerstmarkt wordt gehouden op
vrijdag 1 december van 10.00 tot 16.00 uur en
zaterdag 2 december van 10.00 tot 15.00 uur

let op!
in vorige weekbrieven stond een foutieve aanvangstijd vermeld.


De kerstmarkt is in de eerste plaats gezellig. Er is een koffiehoek met taart of een goede lunch. En er is van alles te koop wat u voor het kerstfeest nodig heeft van serviesgoed, kleding en cadeautjes tot kerstkaarten.

EN VERDER ...
U kunt nog helpen om de vrouwen van De Paraplu een kerstpresentje te geven door een bijdrage over te maken naar de diaconale wijkkas van de Prinsekerk:

NL95INGB0000146429,
onder vermelding van kerstpakket De Paraplu.

Alvast hartelijk dank!

OM NAAR UIT TE KIJKEN
Zondag 3 december, 1e advent, om 10.00 uur: eredienst in de Kapel.
De voorganger is ds. Iet Buijser.

Maandag 4 december vanaf 14.00 uur: Bijbelbabbels in het Achterom. Over de geloofsbelijdenis, aan de hand van het boek van Rochus Zuurmons ‘Niet te geloven’.

Dinsdag 5 december is er geen creatief.

Woensdag 6 december vanaf 14.00 uur en
Donderdag 7 december vanaf 20.00 uur
in het Achterom: een inleiding op het evangelie van Marcus.
U kunt kiezen uit deze twee data.
Voor hen die graag vooraf het evangelie lezen: ik beschik over een luisterboek van Marcus dat de tekst van de NBV volgt. Als u mij mailt, stel ik de link naar het boek graag beschikbaar.

Vrijdag 8 december vanaf 12.30 lunch in de Open Kapel. U moet zich hiervoor wel even opgeven bij Lenie van der Vos, telefoon 010 4669579.

Vanaf 14.00 uur gaan we kerstknutselen en met het resultaat de boom in de Kapel versieren.

Woensdag 13 december vanaf 14.00 uur: adventsliederen zingen in de Kapel, onder leiding van Marinus Hofman.


 
De weekbrief van de wijkgemeente de Prinsekerk wordt uitgebracht door de kerkenraad, gepubliceerd op de website www.prinsekerk.nl en toegezonden aan abonnees. Aan- of afmelding voor de verzendlijst kan bij de predikant: predikant@prinsekerk.nl.
   
terug