Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 18-2021

Bij de diensten
Zondag, 2 mei,
is de voorganger ds. Harold Schorren.
De dienst in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. 
De organist is Marinus Hofman.

Kerkdiensten tijdens de lockdown
De diensten in de kapel gaan door met ten hoogste 15 aanwezigen. Natuurlijk worden de corona-maatregelen daarbij strikt gehandhaafd. Bovendien vragen wij u tijdens de gehele dienst een mondkapje te dragen. 
Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133. 
Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. 

Leesrooster voor de komende week
Zondag 2 mei   Ezechiël 37, 1-14
Maandag 3 mei   Ezechiël 37, 15-28
Dinsdag 4 mei   Psalm 116
Woensdag 5 mei   Ezechiël 38, 1-13
Donderdag 6 mei   Ezechiël 38, 14-23
Vrijdag 7 mei   Ezechiël 39, 1-16
Zaterdag 8 mei   Ezechiël 39, 17-29

Voor u gelezen:   ‘De kleine Jesaja van Rotterdam’
Karel Eykman   bij 5 mei en Jesaja 35, 1

Voor wie het niet aan kan en het niet meer houdt
voor wie bang is dat oorlog gaat gebeuren
voor wie de wereld niet meer vertrouwt
of wie zomaar ineens droevig zit te treuren.

Luister naar mij, hoe ik met mijn hond op pad
in de oorlog, toen ik nog klein was
zwierf in een hopeloos verwoeste stad
toen de puinzooi mijn speelterrein was.

Het was een nare, rare, kaalgeslagen troep toen
ik dacht dat niets meer ooit zou groeien
ik dacht dat niets het ooit nog zou doen
toen ik opeens die klaproos zag bloeien.

Toen wist ik, eens komt er een einde aan
aan dat gedonder van kanonnen
eens zal de woestenij in bloei weer staan
eens geeft de oorlog zich gewonnen.

Op ieder godgeklaagd terrein
zullen toch klaprozen blijven komen.
Dat blijft, dat zal altijd zo zijn
dat wordt ons nevernooitniet afgenomen.

Want tussen plastic en colablik
zijn het de klaprozen die het niet laten
te bloeien tot hun laatste snik
in de barsten van de straten.

Wees zelf een klaproos als je kan
met alle weerbarstigheid je eigen
daar wordt je moedig en vrijmoedig van
en je bent niet klein te krijgen.

Uit: Met open ogen

Hartelijke groet, Ank Smit

   
terug