Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
WEEKBRIEF 21-2024 van de wijkgemeente De Prinsekerk

DE EREDIENST
Zondag 19 mei 2024. Het is Pinksteren, we vieren de Geest, om 10.00 uur in de eredienst in de Kapel.

Voorafgaand aan de dienst zingen we al een aantal Pinksterliederen. De voorganger is ds. Iet Buijser. De cantorij, onder leiding van Jolanda Zwoferink, zal zingen. Het voornemen is om in deze dienst Henry Visser te bevestigen in het ambt van diaken. Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie.

De erediensten worden uitgezonden via Facebook en Kerkdienst Gemist.

DOOR DE WEEK
dinsdag 21 mei
van 10.00 uur tot 12.30: creatief in de Kapel. U kunt dan ook uw spullen voor de markten weer afgeven. We zijn blij met kleding en accessoires, schoenen, sieraden, boeken en (mooi) serviesgoed. U heeft vast nog iets in de kast liggen dat u zelf niet meer gebruikt, maar wat een ander blij maakt.

vrijdag 24 mei
vanaf 14.00 tot 16.00 uur
: Open Kapel.

zaterdag 25 mei
van 14.00 tot 16.00 uur
: gemeentemiddag in de Kapel. We gaan het hebben over de wijkkas en het wijkblad en wat wederwarigheiden rond de gemeente en het kerkgebouw. Verder vraagt de kerkenraad vraagt u mee te denken over het programma 2024-2025. We maken er een gezellige middag van.

EN VERDER …
een ‘nieuwe’ diaken
Henry Visser heeft aangegeven dat hij de wijkkerkenraad graag wil versterken en opnieuw in het ambt van diaken wil treden. De kerkenraad is hier blij mee en is voornemens om Henry in de dienst van Pinksteren te bevestigen in het ambt. Dit alles uiteraard tenzij er vanuit de gemeente wettelijke en zwaarwegende bezwaren tegen dit voornemen bij de kerkenraad worden ingebracht.

OM NAAR UIT TE KIJKEN
Zondag 26 mei is het zondag Trinitatis. We vieren de eredienst om 10.00 uur in de Kapel. De voorganger is ds. Iet Buijser.

Woensdag 29 mei is er om 15.00 uur film in de Kapel. We gaan samen kijken naar ‘Are you there, God? It’s me, Margret.’ De elfjarige Margaret verhuist met haar familie van New York City naar de buitenwijken van New Jersey. Haar klasgenootjes daar vinden het gek dat ze niet tot een kerk behoort. Omdat haar moeder christelijk is en haar vader joods, gaat ze op zoek naar haar eigen religieuze identiteit.

De weekbrief van de wijkgemeente de Prinsekerk wordt uitgebracht door de kerkenraad, gepubliceerd op de website www.prinsekerk.nl en toegezonden aan abonnees. Aan- of afmelding voor de verzendlijst kan bij de predikant: predikant@prinsekerk.nl.
   
terug