Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
WEEKBRIEF 22-2023 van de wijkgemeente De Prinsekerk

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 28 mei, vieren wij het feest van de Geest: Pinksteren
Eredienst in de Kapel, aanvang 10.00 uur. De voorganger is ds. Iet Buijser.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie.

De erediensten worden uitgezonden via facebook en via kerkdienstgemist.

DOOR DE WEEK
vrijdag 2 juni
vanaf 14.00 tot 16.00 uur:
Open Kapel, anders dan anders: de voorjaarsmarkt wordt opgebouwd. (Maar koffie is er altijd, net als goed gezelschap.)

zaterdag 3 juni
van 10.00 tot 15.00 uur:
Voorjaarsmarkt in de Kapel in op de hof. Kleding en boeken en altijd die gezellige koffiehoek met de lekkerste taarten.

EN VERDER ...
Afgelopen zaterdag hebben wij een gemeentemiddag gehad. De kerkenraad kon bekend maken dat de Algemene Kerkenraad op (positief en unaniem) advies van het College van Kerkrentmeesters ons drie extra jaren gunt. Onze dank is groot. En: de predikant gaat nog even niet met emeritaat.
Verder hebben we gekeken naar het jaarprogramma en naar ons wijkblad. In één van de volgende weekbrieven leest u hier meer over.

OM NAAR UIT TE KIJKEN
Zondag 4 juni, om 10.00 uur: eredienst in de Kapel. De voorganger is ds. Heléne Perfors.

Dinsdag 6 juni, van 10.00 tot 12.30 uur: creatief in de Kapel.

Woensdag 7 juni, vanaf 14.00 uur: Psalmen zingen in de Kapel, onder leiding van Marinus Hofman.

Donderdag 8 juni, vanaf 20.00 uur: Inleiding op het evangelie naar Matteüs in het Achterom. Voor spijtoptanten, werkenden en geïnteresseerden.

Woensdag 14 juni, vanaf 14.00 uur: in het Achterom een gesprek over de serie uit het wijkblad ‘Geloven is verlangen naar het Koninkrijk van God’.

Donderdag 22 juni, vanaf 20.00 uur: Inleiding op het evangelie naar Johannes in het Achterom. Voor spijtoptanten, werkenden en geïnteresseerden.De weekbrief van de wijkgemeente de Prinsekerk wordt uitgebracht door de kerkenraad, gepubliceerd op de website www.prinsekerk.nl en toegezonden aan abonnees. Aan- of afmelding voor de verzendlijst kan bij de predikant: predikant@prinsekerk.nl.
   
terug