V&T-avonden door het jaar V&T-avonden door het jaar
Alledaagse liturgie
o.l.v. ds. Harold Schorren
woensdag 13 oktober, om 20.00 uur in de Kapel

Tish Warren, priester in de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika, schreef het boekje 'de liturgie van het alledaagse'. De gewone routines als het eerste kopje koffie van de dag, het bed opmaken, tanden poetsen, beschouwt zij als liturgie: als kleine praktijken en gewoontes die ons vormen en die ons op een verrassende manier bewust kunnen maken van Gods aanwezigheid of ons leven kunnen heiligen.
Ds. Harold Schorren is predikant van het Laurenspastoraat en houdt van de hoogliturgische eredienst. Hoe denkt hij over de benadering van Tish Warren? Is ieder kopje koffie in de ochtend liturgie of is liturgie iets dat zich uitsluitend in een eredienst afspeelt? Wat maakt een handeling of gewoonte tot liturgie?

Schilderijen en de bijbel
o.l.v. ds. Katinka Broos
om 20.00 uur in de Kapel
aanmelden: kwbroos@xs4all.nl of 06 44 09 88 89

Let op: deze avonden gaat niet door. Er wordt gekeken naar een andere mogelijkheid later in het seizoen.
Op 3 woensdagavonden lezen we een bijbeltekst en bekijken we hoe schilders deze verhalen hebben uitgelegd.
Woensdag 8 december - arbeiders in de wijngaard (Matteus 20)
Woensdag 22 december - de annunciatie (Lucas 1)
Woensdag 19 januari - werken van Chagall

Preeknabespreking
donderdag 7 oktober, om 10.00 uur, zo mogelijk in het Achterom
dinsdag 1 februari, om 10.00 uur, in de Kapel

Soms zou je wel eens wat terug willen zeggen tijdens een preek, maar toch maar niet... Daarom zijn er op een aantal ochtenden besprekingen over de preek van de daaraan voorafgaande zondag. Op die zondag, na de dienst, is een uitdraai van de preek beschikbaar. En op de ochtend zelf is er natuurlijk koffie.
In 2021 is er een preekbespreking met Katinka Broos, in 2022 neemt Iet Buijser het weer over.

De veertigdagentijd en sobere maaltijden
2 maart 2022, om 20.00 uur in de Kapel

Aswoensdag 2 maart 2022, begint de veertigdagentijd. Dit moment markeren we om toe te leven naar het lijden en sterven van Jezus en - uiteindelijk - naar Pasen, de opstanding van de Heer.
In de Prinsekerk wordt er op deze dag altijd iemand uitgenodigd om met ons de overgang naar de veertigdagentijd te markeren. 
Het is nog niet bekend wat het programma op Aswoensdag 2022 zal zijn.

De maandagen in de veertigdagentijd wordt er met een aantal kerken in Noord en met het wijkpastoraat een sobere maaltijd gehouden. We ontmoeten elkaar boven een kom soep en collecteren voor een bijzonder project.
In coronatijd hebben we als gemeente ontdekt hoe bijzonder het is om iemand anders thuis aan tafel uit te nodigen voor een sobere maaltijd. Zo leren we elkaar op een andere manier kennen. Veel mensen vonden dat zeer waardevol en voor herhaling vatbaar.

Film met nabespreking
o.l.v. ds. Katinka Broos
woensdag 10 november, om 19.00 uur in de Kapel

"I Daniel Blake" is een emotionele en innemende film over de 59-jarige Daniel Blake. Hij is timmerman, maar als hij een hartaanval krijgt moet hij voor het eerst in zijn leven een beroep op de staat doen. Hij komt terecht in een kil, onpersoonlijjk en bureaucratisch uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug...
De regisseur van deze film, Ken Loach, staat erom bekend dat hij het opneemt voor de gewonen man die stand moet houden in het gewonen Engeland.
Het kijken van de film zal bij de kijkers ongetwijfeld eigen ervaringen oproepen, of herkenning in ons land, zoals het toeslagenschandaal.
Toch is de film niet een politiek pamflet, maar een film over een mensenleven waarin humor, warmte en wanhoop hand in hand gaan.
(In de Bergsingelkerk wordt op 1 oktober een andere film van deze regisseur vertoond.)

 
terug