Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 15-2021

Bij de diensten
Zondag, 11 april,
is de voorganger ds. Esther van Schie.
De dienst in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. 
De organist is Marinus Hofman.

Kerkdiensten tijdens de lockdown
De diensten in de kapel gaan door met ten hoogste 15 aanwezigen. Natuurlijk worden de corona-maatregelen daarbij strikt gehandhaafd. Bovendien vragen wij u tijdens de gehele dienst een mondkapje te dragen. 
Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133. 
Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. 

Een oefening in overgave
Ik kan er zo mooi over preken, dat je het leven niet in eigen hand hebt, dat het niet maakbaar is, dat je het leven uit Gods hand ontvangen hebt en leeft in overgave aan hem. En nu de praktijk. Mij wacht een oefening in overgave. 
Twee weken geleden ontdekte ik een knobbel in mijn borst en al heel snel was duidelijk dat het ‘foute boel’ is: ik heb kanker. En dan ook nog een agressieve variant. Of er uitzaaiingen zijn wordt onderzocht. Maar ook als dit niet het geval is, ga ik een moeilijke tijd tegemoet. De behandeling bestaat – voorzover ik nu weet – uit twaalf chemo-dagen verspreid over vier maanden, een maand rust, operatie, weer een maand rust en een maand bestralingen. En ik ga er maar vanuit dat ik na dit hele traject even bij moet komen. Kortom: met pijn in het hart moet ik het merendeel van mijn werk neerleggen. Ik ga mij oefenen in overgave, aan artsen, aan het leven zoals het zich aandient dag voor dag, en aan God.
Ik hou u op de hoogte en blijf met hart en ziel aan de gemeente verbonden.

ds. Iet Buijser

Bijbelkring 13 april om 10.00 uur, skypend
We bladeren terug in de Bijbelse Miniaturen van Carel ter Linden en gaan verder met het hoofdstuk over Ester. Over dat bijbelboek hebben we het al eens uitgebreid gehad, ook over de deuterocanonieke versie ervan. Toch zijn we nieuwsgierig wat Carel ter Linden erover te zeggen heeft en waarheen het gesprek erover ons leidt.
Wilt u meedoen met de Bijbelkring? Mail mij en ik zorg dat u de uitnodiging krijgt om skypend mee te praten. 

Iet Buijser

Bij de hartelijke groet ter afsluiting van de weekbrief
Doorgaans wordt de weekbrief afgesloten met de hartelijke groet van Ank. Dat klinkt deze keer wat mager.
Ik stel er prijs op om er het volgende aan toe te voegen:
We maken met zijn allen deel uit van een kleine, sterke, saamhorige wijkgemeente, we zullen elkaar de komende tijd hard nodig hebben.
In deze coronatijd is dat al een extra moeilijke opgave.
Zoek, na het bericht van ds. Buijser gelezen te hebben, steun bij elkaar.
Meld het in elk geval als je steun nodig hebt. De telefoonnummers van de ouderlingen en de diakenen vindt u in het wijkblad. U kunt ook aankloppen bij de gastvrouwen van de koffie-ochtend, de Open Kapel en ‘Eten bij Prinsehof’.
We zijn van plan om als het maar enigszins mogelijk is in zeer kleine groepjes bij elkaar te komen in de kapel.
U wordt daarvoor uitgenodigd als het zover is.
Afgelopen dinsdag heeft ds. Buijser in een extra vergadering de kerkenraad over haar ziekte ingelicht.
Ze heeft in deze weekbrief dit nu ook zelf aan u meegedeeld.
Wij bidden om kracht van God voor onze dappere dominee en voor onze wijkgemeente nu de toekomst zo donker lijkt.
Ik wens ons allen en bovenal ds. Iet Buijser heel veel sterkte en Gods zegen.

Ank Smit

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 11 april   Jesaja 26, 12-27, 1
Maandag 12 april   Jesaja 27, 2-13
Dinsdag 13 april   Psalm 81
Woensdag 14 april   Ezechiël 33, 1-11    
Donderdag 15 april   Ezechiël 33, 12-20
Vrijdag 16 april   Ezechiël 33, 21-33
Zaterdag 17 april   Ezechiël 34, 1-10

Voor u gelezen: ‘Wees Gij mijn toevlucht’, een gebed in tijden van donkerheid.
Lied 263   Wijnand Honig

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Amen

Hartelijke groet, Ank Smit

   
terug