Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
WEEKBRIEF 26-2024 van de wijkgemeente De Prinsekerk

DE EREDIENST
Zondag 23 juni 2024 vieren we om 10.00 uur in de eredienst in de Kapel.
De voorganger is ds. Peter Treep.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie.

De eredienst wordt uitgezonden via Facebook. Ook via Kerkdienst gemist kunt u de kerkdienst volgen.

DOOR DE WEEK
maandag 24 juni
van 13.30 tot 15.30 uur: de cantorij repeteert in de Kapel onder leiding van Jolanda Zwoferink.

vrijdag 28 juni
vanaf 14.00 tot 16.00 uur:
Open Kapel.

EN VERDER …
Vakantietassen voor de Paraplu
Ook dit jaar hebben wij weer een aantal (15) vakantietassen voor kinderen toegezegd aan de vrouwen van Inloophuis De Paraplu.

Iedere goed gevulde tas kost zo’n 30 tot 35 euro. Wilt u ons helpen om onze toezegging waar te maken?

Als u een bijdrage wilt leveren (en dat hoeft zeker geen hele tas te zijn) kunt u een bedrag storten op het rekeningnummer van de wijkdiaconie van de Prinsekerk: NL74INGB0004097811.

Maar als overmaken lastig is: in de dienst van 14 juli wordt voor dit doel gecollecteerd.

Bij voorbaat hartelijk dank, namens de vrouwen en de kinderen van De Paraplu.

OM NAAR UIT TE KIJKEN
Zondag 30 juni vieren we de eredienst om 10.00 uur in de Kapel. In deze dienst vieren we het heilig avondmaal. De cantorij, onder leiding van Jolanda Zwoferink verleent haar medewerking.

Op maandagmiddag 1 juli om 14.00 uur zijn er weer Bijbelbabbels in het Achterom. We zijn net begonnen met het relatief onbekende boek Spreuken, dus u kunt nu nog gemakkelijk aanschuiven. We praten aan de hand van het boek van Gerard Swüste ‘Uit het leven gegrepen’. Hij geeft van Spreuken (en Prediker en Hooglied) stukje voor stukje een eigen vertaling en daarna een toelichting op de tekst van precies één pagina.

Gewijzigde plannen:
In de vorige weekbrief stond dat we op woensdag 3 juli zomers lunchen, als het weer meezit op de hof en anders in de Kapel. Dit is gewijzigd naar woensdag 10 juli. Meer informatie volgt.

De weekbrief van de wijkgemeente de Prinsekerk wordt uitgebracht door de kerkenraad, gepubliceerd op de website www.prinsekerk.nl en toegezonden aan abonnees. Aan- of afmelding voor de verzendlijst kan bij de predikant: predikant@prinsekerk.nl.
   
terug