Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
WEEKBRIEF 21-2022 van de wijkgemeente De Prinsekerk

BIJ DE DIENST
Zondag 22 mei, eredienst in de Kapel, aanvang 10.00 uur.
De voorganger is ds. Harold Schorren.

Donderdag 26 mei, Hemelvaartdag, eredienst in de Kapel, aanvang 10.00 uur.
De voorganger is ds. Iet Buijser

Na de diensten drinken we koffie met elkaar.

De erediensten worden uitgezonden via www.facebook.com/Prinsekerk. De link naar deze pagina staat op onze site www.prinsekerk.nl. Ook via kerkdienstgemist kunt u de dienst volgen.

DOOR DE WEEK
zaterdag 21 mei 2022: de voorjaarsmarkt!
Boeken en kleding, van alles te koop. En natuurlijk ook koffie, met een taartje, in goed gezelschap. Tot zaterdag.

maandag 23 mei
van 13.30 tot 15.30 uur: repetitie van de cantorij in de Kapel.

vrijdag 27 mei
van 14.00 tot 16.00 uur: Open Kapel

EN VERDER ...
Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat wij een kleine kerkenraad hebben. En met klein is helemaal niets mis, maar … ambtsdragers willen af en toe ook wel even op vakantie, of gewoon een weekendje weg. Met maar twee diakenen en twee ouderlingen kan dat op de zondagen wat schipperen worden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om – geheel buiten de kerkorde om – de functie van ‘ouderling-LITE’ en ‘diaken-LITE’ in het leven te roepen. De ouderling-LITE en diaken-LITE staan niet in het ambt en worden niet bevestigd, maar in de diensten nemen zij zo nodig de taken van de ouderling en of van de diaken waar.
Onze ouderling-LITE is Ellen Visser. Stephanie Hempel is diaken-LITE. En André Visser is ‘vliegende keep’: als ook de ouderling-LITE en diaken-LITE een zondag niet kunnen, is er altijd André. Zo hopen we met elkaar vakanties, weekendjes weg en ook ziekte op te kunnen vangen. Misschien is het niet helemaal volgens de regels, maar wel erg praktisch.

OM NAAR UIT TE KIJKEN
Zondag 29 mei gaat ds. Iet Buijser voor in de eredienst in de Kapel van de Prinsekerk. De dienst begint om 10.00 uur.

Dinsdag 7 juni viert de creatiefclub haar jubileum.

Woensdagmiddig 8 juni gaan we, onder leiding van Jolanda Zwoferink, zingen: (bekende) liederen van Huub Oosterhuis uit het liedboek.
Vanaf 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur.De weekbrief van de wijkgemeente de Prinsekerk wordt uitgebracht door de kerkenraad, gepubliceerd op de website www.prinsekerk.nl en toegezonden aan abonnees. Aan- of afmelding voor de verzendlijst kan bij de predikant: predikant@prinsekerk.nl.
 
terug