Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 42-2021

Bij de diensten
Zondag, 17 oktober,
is er een eredienst in de kapel van de Prinsekerk. 
De voorganger is Ds. Dick Pranger
De dienst begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. 
De organist is Jan Hendrik van de Kamp.

Kerkdiensten 
U hoeft zich niet meer aan te melden. Wel verzoek ik u bij binnenkomst om een namenlijst in te vullen. Dit vragen we van u om bij een eventuele besmetting iedereen hiervan op de hoogte te kunnen stellen. 

Henry Visser

Hoera, we mogen weer zingen.
Het koor is wel kleiner geworden, maar wij blijven net zo enthousiast repeteren en zingen in komende kerkdiensten.
Wat wel anders is, is dat wij vanaf 1 oktober niet meer op de maandagavond gaan repeteren, maar op de maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur met halverwege een gezellig koffiemomentje. Dit is gewijzigd omdat het repeteren in de avond voor sommige leden een bezwaar is geworden.
Mocht u denken dat tijdstip komt mij ook beter uit en lijkt het u leuk om een keer bij een repetitie te komen kijken en met ons mee te komen zingen, dan nodigen wij u van harte uit om dit te komen doen. Op dit moment zijn wij vooral bezig met het oefenen van liederen uit het liedboek met als doel deze zo goed mogelijk te kunnen zingen in de herdenkingsdienst van 21 november.

Inge Lensveld (namens het koor)

De Nieuwe Bijbelvertaling herzien.
Woensdag is de NBV21 verschenen, zeventien jaar nadat de inmiddels vertrouwde Nieuwe Bijbelvertaling is uitgebracht. Waren we al aan een herziening toe dan? M’n Bijbel is veel gelezen, maar nog lang niet versleten. En toch heb ik onmiddellijk een NBV21 aangeschaft. Al was het maar omdat daarin ‘hij’ als het verwijst naar God of Jezus of de Geest weer met een hoofdletter geschreven wordt.
In de loop van de tijd zal ik her en der teksten uit de vertrouwde NBV en uit de herziening naast elkaar leggen. Wellicht dat ik u er in het wijkblad nog mee lastig val …

ds. Iet Buijser

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 17 okt.   Marcus 10, 32-45
Maandag 18 okt.   Marcus 10, 46-52
Dinsdag 19 okt.   Spreuken 14, 1-14
Woensdag 20 okt.   Spreuken 14,15-24    
Donderdag 21 okt.   Spreuken 14, 25-35
Vrijdag 22 okt.   Psalm 13
Zaterdag 23 okt.   Jesaja 30, 1-11

Voor u gelezen: 
Geloof - Jaap Zijlstra

Of ooit het water Jezus heeft gedragen.
Ik hoor het mij nog aan mijn pake vragen.
Nee, zei hij, nee. Geen zee die daarin slaagt.
’t Is Jezus, zei hij, die het water draagt.

Voor uw agenda:
- Zondag, 24 oktober,
Eredienst in de kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Dhr. Aad van Endhoven.
- Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur, Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagmiddag, Zangrepetitie in de kapel van 13.30-15.30 uur.
- Vrijdagmiddag, Open Kapel, 14.00-16.00 uur in de kapel.

Hartelijke groet,
Ank Smit en ds. Iet Buijser

 
terug