Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
WEEKBRIEF 40-2022 van de wijkgemeente De Prinsekerk

BIJ DE DIENST
Zondag 2 oktober eredienst in de Kapel, aanvang 10.00 uur.
De voorganger is ds. Gerie Stougie.

Na de dienst drinken we koffie met elkaar.

De erediensten worden uitgezonden via facebook en via kerkdienstgemist.

DOOR DE WEEK
maandag 3 oktober
van 13.30 tot 15.30 uur:
repetitie van de cantorij onder leiding van Jolanda Zwoferink, in de Kapel. Iedereen van harte welkom!

dinsdag 4 oktober
van 10.00 tot 12.30 uur:
creatief in de Kapel,.

vrijdag 7 oktober
van 14.00 tot 16.00 uur:
Open Kapel

EN VERDER …
De voedselbank Crooswijk
Achter in de Kapel staat de bekende mand waarin u houdbare zaken voor de voedselbank kunt achterlaten. Wilt u niet sjouwen? Er staat een geldbusje naast de mand. Ook kunt u een bedrag overmaken op de rekening van de wijkdiaconie, onder vermelding van Voedselbank Crooswijk NL74INGB0004097811.
Helpt u mee? De voedselbank kan alle hulp gebruiken.

We zijn nog nauwelijks begonnen met deze actie, of we kregen al het volgende berichtje van de voedselbank:
Wat is dat toch geweldig dat jullie, naast de collecteopbrengsten, jullie nu ook voedsel in natura voor ons inzamelen. Dat is nog eens naastenliefde in praktijk!!! Wil je zo vriendelijk zijn om je gemeenteleden te bedanken namens al die Crooswijkers (die met schrik en beven hun gasrekening afwachten) en die wij zo iets extra’s mogen toestoppen?

Lectorentraining wordt verzet van 12 oktober naar 16 november
In verband met vakantie van een derde van onze lectoren wordt de jaarlijkse training een maandje verschoven: nu 16 november vanaf 20.00 uur in de Kapel.
(De lectoren krijgen nog een uitnodiging, maar ook iedereen die lector wil worden is van harte welkom. Dan wel graag even aanmelden bij predikant@prinsekerk.nl.

Concept-beleidsplan van de wijkgemeente
Wie de afgelopen jaren in de wijkgemeente actief was of de diensten bijwoonde of andere activiteiten bezocht is het opgevallen: er is veel veranderd. We zijn er, om het zomaar te zeggen, niet jonger opgeworden. Daarom leek het de kerkenraad goed om in een concept-beleidsplan te beschrijven waar we nu staan en hoe de toekomst eruit kan zien.
Dit plan is bedoeld om in de gemeente te bespreken en wel op zaterdag 29 oktober vanaf 14.00 uur in de Kapel. We horen graag wat uw visie is als u naar de toekomst van de wijkgemeente kijkt, wat u zou willen, gegeven de mogelijkheden die wij hebben. Waar u belang aan hecht en wat er volgens u niet zo toe doet.

Het concept-beleidsplan, de aanzet tot de discussie in de wijkgemeente, is door leden van de gemeente digitaal op te vragen bij de scriba en bij de predikant: scriba@prinsekerk.nl of predikant@prinsekerk.nl.
Vanaf 9 oktober is er na de dienst in de kapel ook een geprinte versie beschikbaar voor gemeenteleden.

Pas als het plan is vastgesteld, dus na wijzigingen die er naar aanleiding van de gemeentemiddag zullen worden aangebracht, krijgt het plan een bredere verspreiding.

OM NAAR UIT TE KIJKEN
Zondag 9 oktober gaat ds. Iet Buijser voor in de eredienst in de Kapel.

Dinsdag 11 oktober vanaf 14.00 uur: Bijbelbabbels in het Achterom. We kijken nog even naar ‘de onrechtvaardige rentmeester’. Het blijft een vreemde gelijkenis. Naast de uitleg in het boekje ‘Geef mij die dwaze meisjes maar’ moet er meer over te zeggen zijn.

Zaterdag 15 oktober vanaf 16.00 uur in de Grote Kerk te Dordrecht, orgelconcert op het Bach-orgel en het Kam-orgel door Jolanda Zwoferink. Dit concert is onderdeel van een klein Bach-festival, waarmee Jolanda haar promotie aan de K.U. Leuven/Luca school of Arts viert.


    
De weekbrief van de wijkgemeente de Prinsekerk wordt uitgebracht door de kerkenraad, gepubliceerd op de website www.prinsekerk.nl en toegezonden aan abonnees. Aan- of afmelding voor de verzendlijst kan bij de predikant: predikant@prinsekerk.nl.
   
terug