Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
WEEKBRIEF 9-2024 van de wijkgemeente De Prinsekerk

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 25 februari 2024, de tweede zondag in de veertigdagentijd, om 10.00 uur in de Kapel. De voorganger is ds. Bert Kuijpers.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie.

De erediensten worden uitgezonden via Facebook en Kerkdienst Gemist.

DOOR DE WEEK
maandag 26 februari
van 13.30 tot 15.30 uur: de cantorij, onder leiding van Jolanda Zwoferink, repeteert in de Kapel.

om 18.00 uur: in veel huiskamers de sobere maaltijd.
Het gebed bij de maaltijd staat verderop in deze weekbrief.

vanaf 20.00 uur: vergadering van de wijkkerkenraad in het Achterom.

vrijdag 1 maart
van 14.00 tot 16.00 uur: Open Kapel

EN VERDER
Gebed bij de sobere maaltijd van 26 februari
We nodigen u uit om in de veertigdagentijd op maandag iemand uit uw kerk of omgeving uit te nodigen voor een sobere maaltijd bij u thuis of in de kerk. In deze tijd publiceren Iet Buijser en Katinka Broos wekelijks een gebed. Door dit gebed na de maaltijd te bidden vormen we een gemeenschap door de stad heen.

Eeuwige, onze God,
schenk ons een vasten dat geen afzien is
maar omzien naar elkaar
geef ons niet de plicht om goed te doen
maar de liefde om goed te zijn
reik ons een spiegel aan
en toon ons de mens die U in ons ziet.
Laat deze tijd van veertig dagen
de ruimte zijn
waarin we een weg vinden naar de ander
ver weg en dichtbij
waarin we een weg vinden naar U
in gebed en in aandacht voor het alledaagse
waarin we een weg vinden
met U en U tegemoet.

Goede God, wij danken U voor de maaltijd:
voor het delen van soep en brood
wij danken U voor onze tafelgenoten:
voor het delen van het leven met elkaar
wij danken U voor de tijd van veertig dagen
waarin wij opnieuw geroepen worden
leerling te zijn van uw Zoon:
een mens naar uw beeld, een medemens.

Amen


OM NAAR UIT TE KIJKEN
Zondag 3 maart, de derde zondag in de veertigdagentijd, wordt om 10.00 uur de eredienst gevierd in de Kapel. De voorganger is Aad van Endhoven.


 
De weekbrief van de wijkgemeente de Prinsekerk wordt uitgebracht door de kerkenraad, gepubliceerd op de website www.prinsekerk.nl en toegezonden aan abonnees. Aan- of afmelding voor de verzendlijst kan bij de predikant: predikant@prinsekerk.nl.
   
terug