Contactgegevens Contactgegevens
Kerkgebouw:
Schepenstraat 69
3039 NC Rotterdam

Koster/beheerder:
Ralph den Hartogh, tel. nr. 06 19 33 49 82
e-mail: kosterijprinsekerk@gmail.com 
Ook voor verhuur kerkgebouw en zalen

Scriba:
Mw. A. Pasalbessy
Telefoon: 06 343 746 48 (Voor verhuur bellen met de koster/beheerder)
e-mail: scriba@prinsekerk.nl 

Wijkpredikant: 
Ds. I.M Buijser 
Telefoon 06 510 828 74
e-mail: predikant@prinsekerk.nl

  

Kerkrentmeester/penningmeester:
Mw. L.M. van der Vos
Telefoon: 010 466 95 79
Bankrekening: NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk

Ledenadministratie:
Mw. L.M. van der Vos
Telefoon: 010 466 95 79
e-mail: lm.vandervos@upcmail.nl

Diaconale wijkkas:
Bankrekening: NL74 INGB 0004 0978 11 t.n.v. Diakonale Kas Wijkgemeente De Prinsekerk

Privacyverklaring:
Lees hier de privacyverklaring van Wijkgemeente De Prinsekerk.

   
terug