Bijbelkring in het Achterom Bijbelkring in het Achterom
o.l.v. ds. Iet Buijser
 

De Bijbelkringen in het Achterom en in het zorgcentrum Blijdorp volgen hetzelfde programma.
In maart
denk ik dat we de cyclus over de gelijknissen afronden, maar – afhankelijk van de gesprekken gaan we nog een extra maand door op dit thema.  

Het nieuwe onderwerp is nog niet gekozen. Ik denk aan twee ‘vreselijke’ bijbelboeken: Ezra en Nehemia. Het volk Israël is teruggekeerd uit de ballingschap en daar danken zij God voor. Ze (maar dat zijn dan vooal de priesters Ezra en Nehemia) beseffen dat de ballingschap een straf van God was voor het heulen met afgoden en willen de dienst aan God vanaf het moment van terugkeer helemaal anders aanpakken: zuiver en goed. En dan krijgen de vreemdelingen de schuld van de afvalligheid van Israël en moet iedere man die met een buitenlandse vrouw getrouwd is gaan scheiden, want het vreemde is het kwaad. Wat ik zei: vreselijke boeken. Maar ook erg actueel: hoe gaan we vandaag met de vreemdeling om? En alle schuld bij de ander leggen, is dat niet af en toe herkenbaar (bij de ander, uiteraard)? 


meer informatie?
via de site en de weekbrief van de Prinsekerk of bij de predikant, ds. Iet Buijser:
e-mail
tel. 06-51082874
terug