Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 3 2019

Bij de diensten:
Zondag, 13 januari, is de voorganger Ds. Paul van Dijk.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.

De organist is Dick Geleijnse. Kosters zijn: Benjamin de Mooij en Christian van Bochove.

Kerkdienst gemist:
U kunt de kerkdienst weer via ‘kerkdienst gemist’ beluisteren. Het defect is verholpen.

Gespreksavond over VERLANGEN:
Woensdag 16 januari 2019, aanvang 20.00 uur, kapel open vanaf 19.30 uur.
We kunnen de eredienst meemaken: zingen, bidden en horen naar wat over God gezegd kan worden; we kunnen in de Bijbel lezen en wat studeren, bijvoorbeeld in de Bijbelkringen, maar een grote vraag voor ieder van ons blijft: “hoe leef je als christen?”. Ieder van ons zoekt daarop zijn eigen antwoord. In de gespreksavonden hebben we het daarover en leren we van elkaar en zetten we elkaar aan het denken.
Vorig jaar deden we dat aan de hand van enkele van de tien geboden. Dit jaar gaan we het gesprek aan aan de hand van boeken. U hoeft die boeken niet te lezen, ze zijn slechts een kapstok. Op de avond zelf zal ik als introductie op het thema een hoofdlijn van het boek schetsen of een aantal citaten neerleggen.
Zo zal het boek van Bernd Wannenwetsch met de titel ‘VERLANGEN’ op woensdag 16 januari de kapstok zijn. De belangrijkste vraag is dan natuurlijk of wij dag en nacht verlangen naar God, zoals de psalmisten schrijven, en wat dat verlangen dan met je doet, hoe het jouw leven vormt.
Of misschien is ‘verlangen naar God’ te groot en kunnen we meer uit de voeten met ‘verlangen naar het Koninkrijk van God’ en dan vooral als we onrecht zien of ervaren of als het leven lastig is. Misschien is ook dat nog teveel en verlangen wij ernaar om te verlangen naar een hechte relatie met God.
Hoe dan ook, hoe we met verlangen omgaan, vormt op een één of andere manier ons leven.
En ik denk dat we allemaal zoekende zijn. Daarom lijkt me dit een mooi gespreksonderwerp.

Ik hoop u woensdag te begroeten en samen op zoek te gaan naar hoe dat zit, met ons verlangen.
ds. Iet Buijser

Levensboek:
Op vrijdag 18 januari gaan we in de Open kapel weer verder met het Levensboek. Dit keer is het thema “eenzaamheid”. Een thema waar iedereen wel wat vanaf weet. Misschien kent u iemand uit uw omgeving die eenzaam is of hebt u uzelf wel eens eenzaam gevoeld.  Eerst praten we daar met elkaar over en daarna krijgt u de gelegenheid hierover een tekening, een schilderij of een collage te maken, of iets op te schrijven.
Ada van den Akker en Hans Paauwe.

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 13 jan.   Lucas 3: 15-22
Maandag 14 jan.   Jesaja 40: 1-11
Dinsdag 15 jan.   Jesaja 40: 12-20
Woensdag 16 jan.   Jesaja 40: 21-31
Donderdag 17 jan.   Ester 1: 1-12
Vrijdag 18 jan.   Ester 1: 13-22
Zaterdag 19 jan.   Ester 2:1-11

Voor u gelezen: ‘Open’   Irene Stok
Heer, open onze ogen,
zodat wij zien wie de ander is.
de ander die ons nodig heeft.
Heer, open onze oren,
zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal vertelt.
Heer, open ons hart,
zodat wij geraakt worden door de ander,

de ander die zo’n pijn heeft.
Heer, zet onze benen in beweging,
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.
Heer, zegen onze handen,
zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.

Voor uw agenda:
- Zondag, 20 januari, Eredienst in de kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Iet Buijser.
- Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur.
Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur, Prinsekerkkoor in de kapel.
- Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, Avondcreatief in lokaal 1.
- Woensdagavond, aanvang 20.00 uur, gespreksavond over Verlangen, in de kapel.
- Woensdag, Donderdag en Vrijdag: 12.00-14.00 uur Open Kerk.
- Vrijdag, 11 januari, 14.00 - 17.00 uur Open Kapel.
- Vrijdag, 18 januari, 14.00 - 17.00 uur Open Kapel, waarin we aandacht besteden aan het
levensboek

Alvast voor uw agenda:
- Zaterdag, 26 januari, 10.00-15.00 uur, Extra Kledingmarkt in de kapel.

Hartelijke groet, Ank Smit

terug