Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk, week 17-2018
 
Bij de diensten:
Zondag 22 april, is de voorganger Ds. Taco Noorman.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
De organist is Dick Geleijnse. Kosters zijn: Benjamin de Mooij en Christian van Bochove.
 
Maandsluiting in Zorgcentrum Blijdorp
Donderdag, 26 april, is er Maandsluiting met een korte eredienst in Zorgcentrum Blijdorp.
Aanvang 14.30 uur in de bibliotheekruimte op de 1e verdieping.
De voorganger is Ds. Katinka Broos.

Woensdag 2 mei, vanaf 20.00 uur in de Kapel:

Hoe gaat het nu met de uitgeprocedeerde asielzoekers in Rotterdam?
Drie jaar geleden was een aantal vrijwilligers bij ons op bezoek dat zich inzet voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Rotterdam. Uitgeprocedeerden worden opgepakt en gevangen gezet in het uitzetcentrum. Als dat uitzetten naar het land van herkomst niet lukt, worden zij na enige tijd zonder enige voorziening de straat op gestuurd: op de klinkers gezet. Daarom heet het fonds waar de vrijwilligers uit putten om deze mensen bij te staan het Klinkerfonds. Wij collecteren er regelmatig voor.
Op woensdag 2 mei komen de vrijwilligers van het Klinkerfonds opnieuw bij ons langs. Wat is er in die drie jaar veranderd? Is er iets veranderd? We zullen verhalen horen, van de vrijwilligers en wellicht ook van enkele asielzoekers zelf. We maken kennis met een vaak schrijnende wereld die ver van ons af staat en waar we met onze neus bovenop leven, omdat we het lef willen hebben de ogen niet te sluiten.
De Commissie Vorming en Toerusting nodigt u van harte uit om kennis te maken met het Klinkerfonds of om de kennismaking te hernieuwen.
 
Leesrooster voor de komende week:
Zondag 22 april   Genesis 5: 25-6: 4
Maandag 23 april   Spreuken 25: 1-15
Dinsdag 24 april   Spreuken 25: 16-28
Woensdag 25 april   Spreuken 26: 1-12
Donderdag 26 april   Spreuken 26: 13-28
Vrijdag 27 april   Spreuken 27: 1-11
Zaterdag 28 april   Spreuken 27: 12-27
 
Voor u gelezen:
Was ik een schaap, was Hij mijn herder,
was ik een schaap, Hij bracht mij verder
naar 't frisse gras en even later
waar water was, fris helder water
naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je drinken kon zo van de bron.
 
Bij de lezing van a.s. zondag over de Goede Herder, lied 23d, een bewerking van Psalm 23 door Karel Eijkman.

Voor uw agenda:
- Zondag, 29 april, Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Iet Buijser.
Het Prinse-Mannenkoor zal zingen.
- Maandagmorgen, 10.00-12.00 uur, Open Huis, Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur Prinsekerkkoor in de Kapel.
- Donderdagmiddag, aanvang 14.30 uur Maandsluiting in Zorgcentrum Blijdorp, zie boven.
- Vrijdagmiddag, GEEN Open Kapel, i.v.m. Koningsdag.
 
Hartelijke groet,
 
namens de kerkenraad
ds. Iet Buijser

terug