Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant   Week 38-2018
 
Bij de diensten:
Zondag, 16 september, is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.

We vieren in deze dienst het heilig Avondmaal.
Het Prinsekerkkoor o.l.v. Jan Hendrik van de Kamp verleent medewerking.
De organist is Jan Hendrik van de Kamp. Kosters zijn: Henry en Ellen Visser.
 
In memoriam:
6 september is in de leeftijd van 84 jaar overleden Cornelis Willem Houweling.
De afscheidsdienst werd gehouden op donderdag 13 september op Hofwijk, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden.

 
Maandsluiting in Zorgcentrum Blijdorp:
Donderdag, 20 september, is er weer een korte eredienst in de bibliotheek op de 1e etage van Zorgcentrum Blijdorp. Aanvang 14.30 uur. Voorganger: Ds. Iet Buijser.
 
Orgel in de Kapel van de Prinsekerk:
In april 2018 schreef ik in de weekbrief dat de kerkenraad het plan heeft om na de renovatie iets te organiseren om het gerestaureerde orgel officieel in gebruik te nemen. Zoals u heeft ervaren is het orgel in de eredienst weer in gebruik genomen op 26 augustus 2018. De kerkenraad wil daar een feestelijk tintje aan geven om het belang van het orgel te onderstrepen en de gemeente hierin te betrekken. Op zaterdag 22 september a.s. bent u van harte welkom in de kapel om dit met ons te vieren. Van 15.00 uur tot 16.00 uur zullen de organisten het orgel bespelen met medewerking van het Prinsekerkkoor en Daniëlla Ferdinand. Daarna sluiten we af met een hapje en een drankje. Kapel open vanaf 14.30 uur. Graag tot ziens!
Kerkenraad wijkgemeente “de Prinsekerk”
Henry Visser
 
Open Kerk:
In samenwerking met Noorderlicht is de kerk open voor ieder die even tot zichzelf wil komen.
Er is een predikant of kerkelijk werker aanwezig om desgewenst mee te praten of te bidden.
Woensdag van 12.00-14.00 uur     Ds. Iet Buijser
Donderdag van 12.00-14.00 uur     Ds. Niels de Jong
Vrijdag van 12.00-14.00 uur     Hans Paauwe, diaconaal werker
 
Open Kapel:
Vrijdag, 21 september, is er een presentatie over Valpreventie door Loek Harmeling (14.30-16.00 uur).
De Kapel is open van 14.00-17.00 uur. De koffie/ thee staan dan klaar.
Iedereen welkom!

 
Leesrooster voor de komende week:
Zondag 16 sept.   Marcus 9: 14-29
Maandag 17 sept.   Rechters 7: 1-12

Dinsdag 18 sept.   Rechters 7: 13-8: 3
Woensdag 19 sept.   Rechters 8: 4-21

Donderdag 20 sept.   Rechters 8: 22-32
Vrijdag 21 sept.   Deuteronomium 12: 1-12
Zaterdag 22 sept.   Deuteronomium 12: 13-28

 
Voor u gelezen: Wente   woning
Nog onderweg
en rusteloos misschien
een plaats gevonden
verschroeide eenzaamheid
was ik in ’t droge dal

en nu moet dit mijn toevlucht zijn
de voorhof waar het
altaar van verzoening
staat niet langer meer een tent
maar stenen
muren van de eeuwigheid
een tempel duizend
jaren lang

ben ik er thuis
voor altijd
laat het dan uw hemel zijn
ben ik er thuis
moet dit mijn woning zijn

 
Voor uw agenda:
- Zondag 23 september, eredienst in de Kapel van de Prinsekerk. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Ds. Ton Verbeek.
- Elke Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur, Prinsekerkkoorrepetitie in de Kapel.
- Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, Avondcreatief in lokaal 1
- Woensdag, 12.00-14.00 uur Open Kerk, ds. Iet Buijser
- Woensdagavond, aanvang 19.45 uur Voordracht in het Achterom
- Donderdag, 12.00-14.00 uur Open Kerk, ds. Niels de Jong
- Donderdagmiddag, aanvang 14.30 uur, Maandsluiting in Zorgcentrum Blijdorp, bibliotheek 1e verdieping. Voorganger: Ds. Iet Buijser
- Vrijdag, 12.00-14.00 uur Open Kerk, diaconaal werker Hans Paauwe
- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur, Open Kapel
14.30-16.00 uur Valpreventie door Loek Harmeling

- Zaterdag, 15.00-16.00 uur, Feestelijke ingebruikname van gerestaureerde orgel in de Kapel.
Er worden enkele orgelwerken ten gehore gebracht.
Ook het Prinsekerkkoor zal medewerking verlenen.
Na afloop is er een hapje en een drankje.

 
Hartelijke groet, Ank Smit
 

terug