Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 32-2020

Bij de diensten:
Zondag, 2 augustus,
is de voorganger Ds. Nette Falkenburg.
De dienst, met een beperkt aantal aangemelde kerkgangers in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. De organist is Marinus Hofman.

Het bijwonen van de kerkdienst
Als u de komende zondag, of één van de zondagen erna, naar de kapel wilt komen voor de eredienst, moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133 of ds. Iet Buijser, telefoon 06 51082874. 
U weet inmiddels dat er wat regels gelden om veilig samen te komen. Maar risico’s zijn nooit geheel uit te sluiten. 

Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. De ingang is uitsluitend via de kapeldeur. 

Voor hen die de kerkdienst via Facebook bijwonen: U hebt waarschijnlijk afgelopen zondag al gemerkt dat de kwaliteit van het geluid nu uitstekend is. Dit met dank aan Cedric. (Waar zou de gemeente zijn zonder vrienden?)

Bijbelkring 11 augustus
Over twee weken komt de Bijbelkring weer skypend bijeen. We lezen verder in het boek ‘Het christelijk geloof’ van Aad van Egmond en praten over al die ideeën en vragen die hij opwerpt.
Wilt u meedoen? Meldt het even, dan stuur ik u het materiaal toe:
predikant@prinsekerk.nl

Wat zingen we eigenlijk?
Lied 848 wordt graag en vaak gezongen in de kapel. Het lied is komende week onderwerp van ‘Wat zingen we eigenlijk?’. Het filmpje verschijnt a.s. zaterdag op Facebook.

Het filmpje over lied 647 blijft nog tot zaterdag te zien.
‘Oude’ filmpjes zijn op te vragen bij ds. Iet Buijser.

Hofvisite
Voor a.s. vrijdagmiddag zal Tineke Luijten weer een aantal gemeenteleden uitnodigen voor een visite op de hof. Als u niet wilt wachten tot u gebeld wordt, kunt u natuurlijk ook zelf de telefoon pakken en mij of Tineke Luijten bellen. 

Ds. Iet Buijser

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 2 augustus   Matteüs 14: 13-21
Maandag 3 augustus   Psalm 78: 1-16
Dinsdag 4 augustus   Psalm 78: 17-31
Woensdag 5 augustus   Psalm 78: 32-51    
Donderdag 6 augustus   Psalm 78: 52-72
Vrijdag 7 augustus   Matteüs 14: 22-36
Zaterdag 8 augustus   Matteüs 15: 1-20

Voor u gelezen: Wachten op een wonder  
Luc Gorrebeek - uit Medemens 2, PKN

Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder,
een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping en mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.

Hartelijke groet, Ank Smit

  
terug