Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 8, 2018
 
Bij de diensten
Zondag, 18 februari, is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
De organist is Jolanda Zwoferink.
Het Prinsekerkkoor o.l.v. Jolanda Zwoferink zal medewerking verlenen.

Kosters zijn: Anja Visser en Cobi Voorvelt.

Preeknabespreking op woensdag 21 februari vanaf 10.00 uur in het Achterom:

18 februari is het de eerste zondag in de veertigdagentijd. We lezen uit het Marcus-evangelie over de veertig dagen die Jezus in de woestenij verbleef, met wilde beesten en engelen. De Satan stelde hem op de proef. Het is een lezing die helemaal past bij het begin van de veertigdagentijd. Past de preek daar ook bij? En kunnen we er wat mee, of niet?
Voor zulke en andere vragen kunt u naar de nabespreking van de preek komen. Vanaf 10.00 uur zit ik – met een kan verse koffie – in het Achterom. U bent van harte welkom.
ds. Iet Buijser
 
Veertigdagentijdkalender:
Kerk in Actie heeft een inspirerende kalender gemaakt voor de veertigdagentijd die uitnodigt om bezield op weg te zijn naar Pasen. Er staan prachtige foto’s in, mooie gedichten en liederen, aansprekende teksten. Een aantal van deze kalenders hebben we dit jaar van Kerk in Actie gekregen.
Degenen die op aswoensdag onder leiding van Cocky Fortuin de veertigdagentijd zijn ingestapt, hebben de kalender al mee kunnen nemen. Ook aanstaande zondag worden de kalenders uitgedeeld.
 
Maandsluiting in Zorgcentrum Blijdorp:
Donderdag, 22 februari, is er Maandsluiting, een korte eredienst, in Zorgcentrum Blijdorp.
De voorganger is: Ds. Katinka Broos
Aanvang 14.30 uur in de vergaderruimte op de 1e verdieping
 
Sobere maaltijd in de Veertigdagentijd:
Maandag, 19 februari is de sobere maaltijd in Wijkpastoraat Oude Westen, St. Mariastraat 142 B.
Aanmelden maandag voor 12.00 uur: 010 436 70 70 of 06 44 09 88 89.
Het vastenproject is Stichting de Vrolijkheid. Deze stichting organiseert creatieve activiteiten in asielzoekerscentra voor, door, en met kinderen.

 
Leesrooster voor de komende week:
Zondag 18 februari   Jesaja 58: 1-5
Maandag 19 februari   Jesaja 58: 6-14
Dinsdag 20 februari   Jona 1: 1-16
Woensdag 21 februari   Jona 2: 1-11
Donderdag 22 februari   Jona 3: 1-10
Vrijdag 23 februari   Jona 4: 1-11
Zaterdag 24 februari   2 Petrus 1: 1-11
 
Voor u gelezen: ‘Een mens, die je reisgenoot wil zijn’   dichter onbekend
Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt - licht en donker.
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.
Een mens, die je peilt en respecteert.
Een die de loop van je gedachten volgt,
de loop van je dromen, het ritme van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je werkelijk bent.
Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot wil zijn.


Voor uw agenda:

- Zondag, 25 februari, Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. A. Schipper.
- Elke Maandagmorgen, 10.00-12.00 uur, Koffie-ochtend in het Achterom.

- Maandagavond, 19.15-21.00 uur Prinsekerkkoor in de Kapel.
- Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, Avondcreatief in lokaal 1.

- Woensdagmorgen, aanvang 10.00 uur, preeknabespreking in het Achterom.
- Donderdagmiddag, aanvang 14.30 uur Maandsluiting in Zorgcentrum Blijdorp, vergaderruimte 1e verdieping. Voorganger: Ds. Katinka Broos
- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur, Open Kapel.
         
Hartelijke groet, Ank Smit

terug