Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 47-2019

Zondag, 17 november, is de voorganger Ds. Wout van Haften.
De organist is Jan Hendrik van de Kamp. 
De kosters zijn Ellen en Henry Visser.

Themamiddag in de Open Kapel:
Vrijdag, 15 november, komt er een spreker van de Stichting Mercy Ships.
Mercy Ships begon met een droom: Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. 
Inloop vanaf 14.30 uur. Aanvang rond 15.00 uur. Koffie en thee staan klaar.

Prinsekerkkoor:
Vanaf maandag, 25 november, is iedereen welkom om mee te zingen met het ad hoc kerstkoor op 
1e kerstdag. De repetities beginnen om 19.15 uur o.l.v. Jolanda Zwoferink.

Paraplu:
Dinsdag 19 en 26 november van 10.00-11.30 uur: Cursus Voor ’t zelfde Geld.
Dinsdag 19 en 26 november van 13.15-14.45 uur: Cursus Oriëntatie op Werk.
Donderdag 21 en 28 november van 10.00-16.00 uur: Open Inloop.
Donderdag 21 november van 10.30-11.30 uur: Themabijeenkomst over Gemeentelijke Toeslagen door Henry Vissser.
Donderdag 28 november van 10.00-12.00 uur: Naailes door Janny Bijsterveld
Vrijdag 22 en 29 november van 10.00-11.30 uur: Nederlandse les

Vacature Schoonmaken Prinsekerk:
De Stichting Instandhouding Erediensten Opstandingskerk en Prinsekerk (SIEOP)
zoekt met ingang van 1 januari 2020 een schoonmaker of schoonmaakster voor 16 uur per week in de Prinsekerk.

De functie bestaat uit het schoonmaken van het gehele complex van de Prinsekerk 
Er wordt een arbeidscontract aangeboden voor 16 uur per week, verdeeld als volgt:
maandag 6 uur, woensdag 5 uur en vrijdag 5 uur. 
Salariëring geschiedt volgens de PKN regeling.

Als u geïnteresseerd bent kunt u uw sollicitatie richten aan H. Visser via
We ontvangen deze graag voor 1 december 2019. 

Leesrooster:
Zondag 17 nov.   Lucas 20: 27-40
Maandag 18 nov.   Lucas 20: 41-21: 4
Dinsdag 19 nov.   Hosea 8: 1-7
Woensdag 20 nov.   Hosea 8: 8-14
Donderdag 21 nov.   Hosea 9: 1-9
Vrijdag 22 nov.   Hosea 9: 10-17
Zaterdag 23 nov.   Psalm 39

Voor u gelezen:  ‘Ik zoek U in den blinde’  Paul Begheyn  Lied 853
1. Ik zoek U in den blinde
en tast de hemel af.
De lucht blijft leeg. Ik wacht
totdat Gij mij zult vinden
in dit verlaten land.

Refrein:
Draag mij op uw vleugels
de vrijheid tegemoet.

2. Ik zie U in de verte.
Gij komt steeds dichterbij,
machtige majesteit.
Uw schaduw overdekt me
met troost en tederheid.

3. Gij, verre en nabije,
ik voel uw zachte bries
als Gij mij zoekt en ziet.
Gij aan de hemel, wijs me
uw hoopvol nieuw verschiet.

Voor uw agenda:
- Zondag 24 november,
eredienst in de Kapel van de Prinsekerk, aanvang 10.00 uur. 
Gedachtenisdienst. Voorganger: Ds. Iet Buijser.
Het Prinsekerkkoor o.l.v. Jolanda Zwoferink zal medewerking verlenen.
- Elke Maandagochtend, Open Huis, 10.00-12.00 uur koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur, Prinsekerkkoor in de Kapel.
- Dinsdagmiddag, aanvang 13.00 uur, Middagcreatief in het Achterom
- Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, Avondcreatief in lokaal 1.
- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur Open Kapel 
- Vrijdag, 15 november, Themamiddag in de Open Kapel. Stichting Mercy Ships (zie boven).

- Donderdag, 21 november, geeft de Rotterdam Chamber Music Society een concert in de Bergsingelkerk. Er worden werken uitgevoerd van twee muzikale genieën: Mozart en Mendelssohn. Het concert begint om 20.15 uur. De toegang is gratis.

Hartelijke groet, Ank Smit
   
terug