V&T-avonden door het jaar V&T-avonden door het jaar
Ook dit jaar zal de commissie Vorming & Toerusting weer een aantal avonden organiseren waarin op een of andere manier een aspect van het leven voor het aangezicht van God belicht wordt.
Nog niet alles is bekend. Houdt u dus de site en de weekbrief van de wijkgemeente in de gaten.


Dr. Henk van de Graaf over zijn boek ‘Van twee jaar tot levenslang’ 
Dr. Henk van de Graaf heeft onlangs een boek geschreven over zijn jaren in Roemenië. Iedereen die dr. Henk van de Graaf een beetje kent, weet dat dit land hem nauw aan het hart ligt en dat het een feest is om naar zijn verhalen en ervaringen te luisteren. Wij krijgen die kans. In het najaar komt hij een avond vertellen over zijn boek en over Roemenië.

Wanneer en waar? Woensdag 13 november, om 20.00 uur in de Kapel


Woorden van leven
o.l.v. Hans Paauwe

Voor het gesprek met elkaar over het leven voor Gods aangezicht zijn vier woorden gekozen: lijden, oordeel, bevrijding en geluk. 

Geluk
“En zij leefden nog lang en gelukkig”, zo eindigen veel sprookjes. Veel mensen verlangen ernaar een gelukkig leven te hebben. We wensen dat ook elkaar toe. Maar wat is geluk eigenlijk? En heb je geluk gehad wanneer je een goed leven hebt?

Oordeel
Oordelen doen we de hele dag door. Zo weten we het onderscheid te maken tussen goed en kwaad, in alle vormen, ook de praktische. Bijvoorbeeld: door te oordelen zien we wanneer het verantwoord is om de weg over te steken of dat we beter nog even kunnen wachten. 
Oordelen over zaken of in situaties is wel wezenlijk anders dan oordelen over mensen. Dat oordeel komt aan God toe. Maar als iemand een schurkenstreek uithaalt, dan kunnen we onze ogen toch niet sluiten? Hoe maak je verschil tussen wat een mens doet en wie die mens is? En zou je niet je mond moeten houden totdat je weet wat een mens drijft, of is een schurkenstreek ongeacht waar die vandaan komt altijd een schurkenstreek?

Lijden
Waar kan een mens niet aan lijden of onder lijden? Soms lijdt je pijn en ben je ziek, soms lijdt je – in eigen ogen – gezichtsverlies. Ook dat kan zeer doen. Of je lijdt aan een lege portemonnee, of je bent het slachtoffer van roddel en achterklap. Je kunt lijden aan het leven, dan vind je er niks meer aan, heb je alles al gezien en je bent moe en uitgepraat. En zo zijn er nog duizenden voorbeelden. De vraag is dus niet òf we lijden, maar hoe we ermee omgaan. Misschien heeft dat ook nog iets met God te maken.

Bevrijding
Wat een opluchting als je ergens uit wordt bevrijd! We hoeven hierbij niet alleen te denken aan WO II. Situaties in het leven (of het leven zelf) kunnen soms zo zwaar zijn dat u er hevig naar verlangt om hieruit te komen. Kun je vrijheid pas op de juiste waarde schatten wanneer je ergens in gevangen zat? 

Wanneer en waar? Vier woensdagavonden in 2020, om 20.00 uur: 15 januari, 12 februari, 25 maart en 29 april
Meer informatie? Via de site en de weekbrief, of bij Hans Paauwe.
   
 
terug