Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 46-2019

Zondag, 10 november, is de voorganger Hans Paauwe.
We vieren Dankdag voor Gewas en Arbeid.
De organist is Marinus Hofman. 
De kosters zijn Benjamin de Mooij en Christian van Bochove.

Bijbelkring in Zorgcentrum Blijdorp:
Dinsdagmiddag, 12 november, is er weer Emma-Bijbelkring in Zorgcentrum Blijdorp.
Aanvang 14.30 uur. Bibliotheek, 1e verdieping. Gespreksleider ds. Iet Buijser.

Vorming en Toerusting:
Woensdagavond, 13 november, komt Dr. G.H. van de Graaf vertellen over zijn boek over zijn jaren in Roemenië. De titel van het boek is: ‘Van twee jaar tot levenslang’
Aanvang 20.00 uur. Rond 19.30 uur staat de koffie/ thee klaar in de Kapel.

Preeknabespreking:
Donderdag, 14 november, preeknabespreking in het Achterom. Aanvang 10.00 uur.
Hans Paauwe is de gespreksleider.

Themamiddag in de Open Kapel:
Vrijdag, 15 november, komt er een spreker van de Stichting Mercy Ships.
Mercy Ships begon met een droom: Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. 
Inloop vanaf 14.30 uur. Aanvang rond 15.00 uur. Koffie en thee staan klaar.

Prinsekerkkoor:
Vanaf maandag, 25 november, is iedereen welkom om mee te zingen met het ad hoc kerstkoor op 
1e kerstdag. De repetities beginnen om 19.15 uur o.l.v. Jolanda Zwoferink.

Leesrooster:
Zondag 10 nov.   Psalm 101
Maandag 11 nov.   Hosea 6: 4-11A
Dinsdag 12 nov.   Hosea 6: 11B-7: 7
Woensdag 13 nov.   Hosea 7: 8-16
Donderdag 14 nov.   Lucas 20: 1-8
Vrijdag 15 nov.   Lucas 20: 9-19
Zaterdag 16 nov.   Lucas 20: 20-26

Voor u gelezen:  ‘Zaaien, maaien, oogsten’  Job Heeger (Lied 716)
Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

Voor uw agenda:
- Zondag 17 november,
eredienst in de Kapel van de Prinsekerk, aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Wout van Haften.
- Elke Maandagochtend, Open Huis, 10.00-12.00 uur koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur, Prinsekerkkoor in de Kapel.
- Dinsdagmiddag, aanvang 14.30 uur, Emma-Bijbelkring in Zorgcentrum Blijdorp, bibliotheek.
- Woensdagavond, aanvang 20.00 uur, in de Kapel: Dr. G.H. van de Graaf over zijn nieuwe boek.
- Donderdagmorgen, aanvang 10.00 uur, preeknabespreking in het Achterom.
- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur Open Kapel 
- Vrijdag, 15 november, Themamiddag in de Open Kapel. Stichting Mercy Ships (zie boven).

Hartelijke groet, Ank Smit
  
terug