Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 39-2020

Bij de diensten:
Zondag, 20 september,
is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst, met een beperkt aantal aangemelde kerkgangers in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. De organist is Jan Hendrik van de Kamp.

Het bijwonen van de kerkdienst
Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133 of ds. Iet Buijser, telefoon 06 51082874. 

Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. De ingang is uitsluitend via de kapeldeur. We hanteren een strikt corona-protocol, zie één van de vorige weekbrieven.

Bijbelkring 22 september 10.15 uur, skypend
Het boek ‘Het christelijk geloof’ van Aad van Egmond is bijna uit, nog twee bijeenkomsten, schat ik in. 
Op 22 september staat de Geest (of: inspiratie) centraal. 
Wilt u meedoen? Meld het even, dan stuur ik u het materiaal toe:
predikant@prinsekerk.nl

Voor wie over een aantal weken in wil stappen, meld ik vast dat we binnenkort beginnen met het bespreken van een nieuw en zeer actueel boekje:
Tom Wright, God en de pandemie.
Van deelnemers wordt gevraagd dit boek zelf te lenen of aan te schaffen (€ 15,- in pocketuitgave, € 10 als e-book).

Onze facebook-pagina
Vorige week meldde ik dat er pas op 19 september een nieuw filmpje over een lied in de serie ‘Wat zingen wij eigenlijk?’ op onze facebook-pagina zou staan. Dat was een vergissing vanaf afgelopen zaterdag staat een filmpje over lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’. Dit lied is nog tot zaterdag te zien. In de loop van zaterdag wordt het vervangen door een filmpje over lied 948 ‘Als Gij er zijt’. Het plaatje hieronder, van een ramenzemend mensje, heeft niets met de aanwezigheid van God te maken. Toch is het één van de beelden in het filmpje. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er weer een kort gebed gepubliceerd. Op maandag en vrijdag verschijnen er teksten rond de lezingen van de zondag.

Hofvisite
Op vrijdagmiddag bij Tineke Luijten en Iet Buijser, op maandagmiddag bij Lenie van der Vos en Iet van Wijk. Als u zin hebt langs te komen, belt u dan even met één van hen.

Ds. Iet Buijser

Van de kerkenraad
Over de viering van het Heilig Avondmaal
Na de symbolische avondmaalsviering op Witte Donderdag besloot de kerkenraad om pas weer avondmaal te vieren als we samen in de kring konden staan, als vanouds. Wij hadden in maart nog geen idee dat corona zo lang ons doen en laten zou bepalen. Alle reden dus voor de kerkenraad om na te denken of we nog steeds achter het besluit van april staan, want Avondmaal vieren is toch een belangrijke kern van ons gemeente-zijn. 
In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 8 september hebben we het hierover gehad en dat was niet eenvoudig. Vooral de reden waarom het vieren van het Avondmaal belangrijk is, was bepalend voor de discussie. En al pratende bleek dat in het Avondmaal uitgebeeld en ervaren wordt dat er gemeenschap wordt gesticht door Christus, met iedereen uit de gemeente die zich door hem geroepen weet. In een dienst waarbij slechts vijftien gemeenteleden aanwezig mogen zijn kan dat niet, simpelweg omdat in deze tijd niet iedereen aanwezig kan zijn. Dan wordt het een viering van gemis en dat tast de sfeer en de bedoeling van het Avondmaal aan. En voor hen die de dienst thuis meemaken, lijkt het de kerkenraad pijnlijk, omdat je er wel bij wilt maar niet mag zijn. Dat staat ook haaks op de gastvrijheid van de Gastheer.
Veel andere – en meer praktische – aspecten van de viering van het Avondmaal in corona-tijd zijn besproken. Alles vanuit de wens om zorgvuldig met elkaar om te gaan en elkaar veilig te houden. Maar uiteindelijk zijn deze argumenten van minder belang. 
De kerkenraad heeft besloten om zolang we niet met z’n allen kunnen samenkomen, af te zien van het vieren van het Avondmaal. Omdat – zoals gezegd – in het Avondmaal de gemeenschap met Christus en met elkaar wordt gevierd. Dat vieren kunnen we pas als wij weer samen kunnen zijn.

Mocht u over dit besluit van de kerkenraad nog een toelichting willen, dan bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen met één van de leden van de kerkenraad. 

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 20 september   Daniël 1: 1-21
Maandag 21 september   Daniël 2: 1-12
Dinsdag 22 september   Daniël 2: 13-23
Woensdag 23 september   Daniël 2: 24-35    
Donderdag 24 september   Daniël 2: 36-49
Vrijdag 25 september   Daniël 3: 1-12
Zaterdag 26 september   Daniël 3: 13-23

Voor u gelezen:   ‘Uw mensen willen wij zijn’.
Feije Duim.   Uit Medemens 5

Heer,
Uw mensen willen wij zijn.
Help ons een weerwoord bieden
tegen voortdurend geweld van aanslagen en wraakacties.
Help ons leed verzachten en wonden helen.
Geef ons wijsheid om effectief op te komen
tegen uitsluiting en discriminatie.
Laat ons wegen vinden
naar een leefbaar, menselijk alternatief.
Leer ons omarmen in plaats van weg te jagen:
vluchtelingen, maar net zo zeer de mensen
aan de rafelranden van onze samenleving.
Al die mensen die zich verloren weten
in onze complexe Nederlandse realiteit
van uitkeringen, regels en gebrek aan kansen.
Mensen, niet gezien.
Leer ons samen met hen te leven.
Uw leven.
Amen.

Hartelijke groet, Ank Smit

   
terug