Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 49 2020

Bij de diensten
Zondag, 29 november,
1e Advent, is de voorganger ds. Iet Buijser.
De dienst in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. 
De organist is Dick Geleijnse.

Het bijwonen van de kerkdienst
Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133 of ds. Iet Buijser, telefoon 06 51082874. 

Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. De ingang is uitsluitend via de kapeldeur. We hanteren een strikt corona-protocol. In de dienst wordt niet gezongen.

Voorbede
Samen een gemeenschap van Christus zijn en omzien naar elkaar, is ook bidden voor elkaar en voor hen die ons lief zijn. Zo uiten wij onze zorgen en dankbaarheid voor God. Met de voorbede in de eredienst laat de gemeente zich als gemeenschap kennen. 
Wilt u dat in de eredienst voorbede voor iemand wordt gedaan, dan kunt u dat aan mij doorgeven. Mijn telefoonnummer staat al genoemd: 06 51082874.

In Memoriam
Zondag 22 november is mevrouw Do de Kruijf-van Netten gestorven. Zij was 99 jaar. Omringd door haar kinderen is zij rustig ingeslapen. 
De meeste van u kennen mevrouw De Kruijf van de babysokjes die zij breide voor de Appelmarkt en de Kerstmarkt. De pasgeborenen die die sokjes aan hun voeten hebben gehad, zijn niet te tellen.
Maandag zal in een dienst van Woord en Gebed afscheid worden genomen op Hofwijk. Uiteraard in kleine kring. 
We gedenken het leven van mevrouw Do de Kruijf met eerbied en in het vertrouwen dat haar leven geborgen is in de liefde van God.
Zondag zullen wij voorbede doen voor haar kinderen, kleinkinderen, verdere familie en een ieder die mevrouw Do de Kruijf missen zal.

Geboren 
Daniël Christiaan Stephaan, zoon van Christel de Lange en Hans van Eyghen. Afgelopen zondag hebben wij God gedankt voor dit nieuwe mensenkind.
Vertel het aan de wind … staat er op het geboortekaartje: iedereen mag het weten. Precies zoals vorig jaar het huwelijk van Christel en Hans bekend werd gemaakt: Vertel het aan de wind …

‘Wat zingen we eigenlijk?’ op onze facebook-pagina
Het lijkt wel een raadseltje: wat hebben vier voeten in de modder te maken met advent? En hoe kom je van de tekst van lied 451 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’ uit bij die voeten in de modder? De nieuwsgierigen verwijs ik graag naar het filmpje dat over dit lied vanaf zaterdag op onze facebook-pagina te zien is. We zullen het lied a.s. zondag op de eerste advent, ook zingen.
Tot en met zaterdag staat het filmpje over lied 775 nog op de pagina.


Bijbelkring 15 december 10.15 uur, skypend
In de vorige weekbrief heb ik een verkeerde datum genoemd: niet op 8, maar op 15 december komt de bijbelkring weer bij elkaar. Het vijfde en laatste hoofdstuk van het boek van Tom Wright ‘God en de pandemie’ is aan de beurt. Wij gaan nog één keer de schrijver van harte tegenspreken (vermoed ik).
Als u mee wilt doen, meldt mij dat dan even, dan stuur ik u de link naar de skype-bijeenkomst (predikant@prinsekerk.nl).
Het evangelie van Marcus als luisterboek
Om niet te vergeten: als u mij een mailtje stuurt, krijgt u het hele Marcus-evangelie als een hoorspel toegestuurd in 16 linkjes, voor ieder hoofdstuk één. Zo kunt u naar believen al dan niet in brokjes het hele evangelie horen in nog geen twee uur. 
Mijn emailadres is bekend, maar voor de zekerheid: predikant@prinsekerk.nl 
Ds. Iet Buijser

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 29 november   Jesaja 1, 10-20
Maandag 30 november   Jesaja 1, 21-31
Dinsdag 1 december   Jesaja 2, 1-9
Woensdag 2 december   Jesaja 2, 10-22    
Donderdag 3 december   Jesaja 3, 1-12
Vrijdag 4 december   Jesaja 3, 13-4, 1
Zaterdag 5 december   Jesaja 4, 2-6

Voor u gelezen:   ‘Kom haastig!        
Okke Jager   Uit: Worden als een kind. Kok, Kampen, 1954. (OG)

'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant.
'Ja, Amen,' zegt een boer, 'wil spoedig komen!
maar na de oogst, want van m'n nieuw stuk land
heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.'

'Ja, Amen,' zegt Mevrouw, 'maar mag ik voor
de bontjas die ik gisteren zag hangen
eerst sparen en hem aandoen, als het koor
een avond geeft in 'Christ'lijke Belangen'?    

'Ja, Amen,' zegt het kind, 'maar nu nog niet,
ik moet nog met vakantie naar de bossen.
Maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet,
als u ons onder schooltijd komt verlossen.’

'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant
'maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen,
die ik gemaakt heb voor het Jeugdverband
over 'gij zult het wel verstaan na dezen'?'

De beden komen in de hemel aan.
De cherubijnen zwijgen, die ze brachten.
En Jezus vraagt: 'Kan lk vandaag al gaan?'
Zijn Vader zucht: 'Ge moet nog even wachten.'

Hartelijke groet, Ank Smit
 
terug