Contactgegevens Contactgegevens
Kerkgebouw:
Schepenstraat 69
3039 NC Rotterdam

Koster/beheerder:
Coordinator: Anna Tak, tel. nr. 06 422 178 79
of Telefoon Prinsekerk: 010 465 51 85
e-mail:
Ook voor verhuur kerkgebouw en zalen

Scriba:
Mw. A. Pasalbessy
Telefoon: 06 343 746 48 (Voor verhuur bellen met de koster/beheerder)
e-mail:

Wijkpredikant: 
Ds. I.M Buijser 
Telefoon 06 510 828 74
e-mail:
Op vrijdagmiddag is ds. Iet Buijser vaak te vinden in de predikantskamer van de Prinsekerk. Wilt u op een ander moment langskomen, dan is telefonisch contact vooraf aan te bevelen.
   
Kerkrentmeester/penningmeester:
Mw. L.M. van der Vos
Telefoon: 010 466 95 79
Bankrekening: NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk

Ledenadministratie:
Mw. L.M. van der Vos
Telefoon: 010 466 95 79
e-mail: 

Diaconale wijkkas:
Bankrekening: NL74 INGB 0004 0978 11 t.n.v. Diakonale Kas Wijkgemeente De Prinsekerk

Privacyverklaring:
Lees hier de privacyverklaring van Wijkgemeente De Prinsekerk.
terug